TAULA SALARIAL 2018

 

GRUP B

 

NIVELL SALARIAL 06

 

CONCEPTES DE TAULA

Meritació

Euros

 

SALARI BASE

Mensual x12

1.236,77

 

COMPLEMENT LLOC TREBALL

Mensual x12

462,45

 

GRATIF. EXTRAORD. (ABR-JUL-SET)

Per Paga

1.699,18

 

GRATIF. EXTRAORD. (DESEMBRE)

Per Paga

2.111,44

 

GRATIFICACIÓ DE VACANCES

Anual

953,60

 
       

SALARI ANUAL DE CLASSIFICACIÓ

 

28553,22

 
       

ANTIGUITAT (1 quadrienni)

Meritació

727,28   Euros

 

ANTIGUITAT   (Mensual)

Mensual x12

44,53

 

ANTIGUITAT   (Gratif. extra Abril-Jul-Set)

Per Paga

44,53

 

ANTIGUITAT   (Gratif. extra Desembre)

Per Paga

59,33

 
       

NOCTURNITAT

Meritació

Euros

 

0 a 2 quadriennis

Hora

1,84

 

3 a 4 quadriennis

Hora

1,99

 

5 a 6 quadriennis

Hora

2,16

 

7 a 8 quadriennis

Hora

2,31

 

8  i mes quadriennis

Hora

2,48

 
       

PLUS TORN NIT

Mensual x12

89,62

 
       

TEMPS D’EXCÉS SOBRE JORNADA

 
   

HORES EXTRES/PRESÈNCIA/COMPLEMENTÀRIES

 

QUADRIENNIS

Meritació

Euros

 

0

Hora

19,99

 

1/2

Hora

20,19

 

1

Hora

20,40

 

2

Hora

20,83

 

3

Hora

21,27

 

4

Hora

21,70

 

5

Hora

22,10

 

6

Hora

22,53

 

7

Hora

22,94

 

8

Hora

23,40

 

9

Hora

23,78

 

10

Hora

24,22

 
       

FESTES DOBLADES/FESTES DOBLADES H.C.

 

QUADRIENNIS

Meritació

Euros

 

0

Diària

126,17

 

1/2

Diària

127,50

 

1

Diària

128,81

 

2

Diària

131,50

 

3

Diària

134,16

 

4

Diària

136,85

 

5

Diària

139,52

 

6

Diària

142,20

 

7

Diària

144,89

 

8

Diària

147,55

 

9

Diària

150,23

 

10

Diària

152,90

 
       

PLUSSOS I PRIMES

 

PERSONAL EXPLOTACIÓ

Meritació

Euros

 

C.A.P. FORMACIÓ CONTINUA

Diària

118,37

 

CANVI DIA DE DESCANS

Diària

116,63

 

CANVI DIA DE DESCANS COMPENS. G72

Diària

75,35

 

PLUS ACTIVIT. DIVERSES (Fora jorn.)

Anual

121,74

 

PLUS ACTIVIT. DIVERSES (Jorn. laboral)

Anual

81,17

 

PLUS DE COBRAMENT

Mensual x12

185,96

 

PLUS HORARI PARTIT 1

Hora

5,53

 

 

PLUS HORARI PARTIT 2

Diària

0,65

 

PLUS HORARI PARTIT 3

Hora

0,59

 

PRIMA BUS TURÍSTIC

Mensual x12

169,95

 

PRIMA G72 FESTA OFICIAL

Diària

40,93

 

PRIMA G72 F. OF. ESPECIAL (25/12o1/01)

Diària

126,97

 

PRIMA SISTEMA G57

Semestral

466,45

 
       

RETRIBUCIONS INDEPENDENTS DE LA CATEGORIA

 

CONCEPTES D’APLICACIÓ GENERAL

 
   

PLUSSOS I PRIMES

 

PER TREBALLS EN FESTIUS

Meritació

Euros

 

PLUS FESTIU TREBALLAT

Diària

22,45

 

PLUS DISSABTE TREBALLAT

Diària

9,01

 

PRIMA FESTES DOBLADES (25/12 O 1/1)

Diària

223,98

 

PRIMA FESTA OFICIAL

Diària

78,41

 
       

PER DETERMINADES ACTIVITATS

Meritació

Euros

 

PRIMA DESPLAÇAMENT

Diària

22,45

 

VACANCES FORA DE JORNADA

Anual

503,89

 
       

CONCEPTES DE PRESTACIÓ SOCIAL

 

ASSISTENCIALS Y SOCIALS

Meritació

Euros

 

AJUDA ESCOLAR (Per fill) hasta 17 años

10 mesos

7,43

 

AJUDA GUARDERIA (Per fill)

10 mesos

59,65

 

AJUDA MINUSVALIDESA (Màxima)

Mensual

211,45

 

AJUDA MINUSVALIDESA (Mínima)

Mensual

162,64

 

VINCULACIÓ EMPRESA 25 ANYS

Puntual

759,87

 

VINCULACIÓ EMPRESA 40 ANYS

Puntual

949,81

 

SUBSIDI NATALITAT

Puntual

11,85

 

SUBSIDI NUPCIALITAT

Puntual

29,46

 

AUXILI DEFUNCIÓ

Puntual

15 Dies de (SB+Ant+CPTrab+Ad.Pers)